Het Laatste Woord

Wat we hebben gedaan

De leukste trainingen van het afgelopen jaar!

Het boek van House of Performance

Vijftig organisatieadviseurs die samen een managementboek schrijven? Als dat maar goed gaat. Maar het ging geweldig. Iedere week reisde er een groepje van acht adviseurs naar een huisje afgelegen van de bewoonde wereld. Daar schreven ze gedurende vier dagen aan één hoofdstuk. Op donderdag reisde een van ons naar dat oord om de teksten door te nemen, feedback en schrijftips geven. En is het boek uitgegeven? Zeker. Bekend als 'Geef gas bij oranje', Sinds april een snelle stijger in de managementboekentop-100.

Gemeente Haaksbergen: helder adviseren aan college en raad

De beleidsmedewerkers van gemeente Haaksbergen kregen een intensieve training van drie dagdelen om hun schriftelijke adviesvaardigheden te verbeteren. Veel aandacht voor beslispunten en argumenten. De training werd afgesloten met een examen, dat uit een theorie- en een praktijkgedeelte bestond. Bij de geslaagden prijkt nu een 'Schrijfvaardigheidsbewijs' aan de muur.

Heldere taal bij de Politie IJsselland

De afdeling Beleid en Ondersteuning van de Politie IJsselland zocht een training die heldere taal in hun beleidsteksten zou opleveren. In twee dagdelen waren er grote veranderingen zichtbaar.

Eindredactie bij SDU

Twaalf eindredacteuren van vakbladen van SDU wilden hun kopij sneller leren beoordelen en betere koppen en introteksten schrijven. Zij kregen in drie dagdelen een nieuwe systematiek aangereikt. Ook hebben we aandacht besteed aan de auteursinstructies.  

Heldere juridische taal bij Onderlinge 's Gravenhage

Na een organisatiebrede training 'Schrijven op B1-niveau' wilde een klein groepje juristen verdieping. Zij hadden namelijk de taak gekregen om zeer ingewikkelder productinformatie om te schrijven naar heldere taal. In drie bijeenkomsten hebben we daarnaartoe gewerkt. De kernvraag was vooral: hoe kun je helder schrijven zonder afbreuk te doen aan de juridische waarde?

NV Oost: de essentie van een goede tekst

De projectleiders van de ontwikkelingsmaatschappij in het oosten van het land schrijven veel. Projectplannen, evaluatierapporten, analyses. Twee groepen hebben inmiddels een training van vier dagdelen gevolgd, die niet alleen over heldere taal ging, maar ook over de zin en onzin van hun projectplannen.

Betere beleidsvoorstellen bij Gemeente Eindhoven

'Kunnen jullie een training voor 30 medewerkers verzorgen die betere beleidsvoorstellen moeten schrijven?' Zo kwam de vraag bij ons binnen. Wij gingen naar Eindhoven, overtuigden de werkgroep dat er ook nieuwe formats en een nieuwe werkwijze moest komen en uiteindelijk werd besloten de training gemeentebreed aan te bieden. In totaal hebben wij 300 personen getraind.

Huisleverancier bij Gemeente Oirschot

Deze Brabantse gemeente kent een credo: de Sarah Lee-stijl. Alle beleidsadviseurs zijn getraind in beleidsnota’s schrijven en gebruiken daarvoor zeer strakke formats. Daarnaast heeft iedereen een training Klantgericht Schrijven gevolgd. Alle standaardbrieven hebben wij herschreven. Als er nieuwe medewerkers zijn, krijgen zij binnen een half jaar een training van ons bureau.