Het Laatste Woord

Onze methode

Voor iedere vraag over tekst kunnen wij een incompanytraining maken. Maar in elke training herken je drie grondregels:

1. We hebben over alles een theorie

2. We werken alleen met materiaal van de deelnemers zelf

3. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke coaching

1. Over alles een theorie

Voorop staat onze leidende gedachte over taal. Onheldere taal - wij hebben het Halvabetentaal genoemd - vervalst de wereld. De formulering is niet het toevallige gewaad waarin wij de gedachte hullen. De formulering is de gedachte zelf. Wie het heeft over 'het doorexcerceren van een integraal implementatietraject' is niet zomaar iemand die slecht schrijft. Het is een bedrieger.

 

Ondergeschikt aan deze leidende gedachte hebben we voor iedere tekstsoort een theorie ontwikkeld.

 

Een training 'Bedrijfscommunicatie' gaat in concreto over advertenties, persberichten, brochures, intranet en de theorie daarover. Maar wij zeggen ook: als je in halvabetentaal over je bedrijf schrijft, schep je een bedrijf dat niet bestaat. Daarmee misleid je al je klanten. En zelfs degenen die in het bedrijf werken.

 

Een training 'Klantvriendelijke brieven schrijven' gaat nooit alleen over briefstructuren en zinsbouw. Het gaat ook over wat een schrijver bij een lezer aanricht als hij slecht schrijft.

 

Een training 'Beleidsnota's schrijven' gaat zelden over tekst. Het gaat over de verhouding adviseur-bestuurder, vanuit welk kader je werkt, hoe je beslispunten formuleert en een argumentatie opbouwt. Maar de harde werkelijkheid legt deze training ook bloot: veel beleidsnota's gaan nergens over.   

2. Materiaal van de deelnemers zelf

We hebben dan wel een theorie, maar die is altijd zo kort mogelijk. We laten er graag direct voorbeelden bij zien. Van de cursisten zelf.

Je kunt pas zien wat je met je woorden aanricht als het je eigen woorden zijn. Of de woorden van de organisatie waarin je werkt.

Daarom vragen wij voorafgaand aan elke schrijftraining aan de cursisten om eigen teksten. Deze verwerken wij in het cursusmateriaal.  Dat maakt onze trainingen totaal ongeschikt voor hergebruik bij een andere klant. Maar dat is ons probleem.

3. Persoonlijke coaching

Iedere training bestaat uit minimaal drie bijeenkomsten met een tussentijd van enkele weken.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst vraagt de trainer aan iedere deelnemer naar wensen, eisen, doelen of problemen.

Na de eerste bijeenkomst krijgt iedere deelnemer een opdracht. De uitwerking daarvan kan hij aan de trainer mailen en daar krijgt hij gegarandeerd feedback op. Soms gebruiken we deze opdrachten in de tweede bijeenkomst, als cursusmateriaal, soms is deze feedback individueel.

 

Daarnaast stellen onze trainers zich kwetsbaar op. Na iedere bijeenkomst vragen ze aan de groep wat voor verbetering vatbaar was, wat de deelnemers hebben gemist. Geen evaluatieformulier achteraf dus, wanneer wij er niets meer aan kunnen veranderen! 

 

Na een training kan iedere cursist nog drie maanden gebruikmaken van de helpdesk.