Het Laatste Woord

Wil je asbest slopen? Lees dit!

maandag 15 maart 2010

Tijdens een herschrijfklus troffen wij de volgende tekst aan: 

U heeft op d.d. 17-01-2008 het voornemen tot saneren van asbesthoudende materialen gemeld, gelegen aan: Laerweg 2 Davoren, kadastraal:VBK00, A, 05900. Deze asbesthoudende materialen komen vrij ten gevolge van de volgende werkzaamheden: het slopen van een schuur. Deze melding onder voorschriften heeft enkel en alleen betrekking op het saneren van:

 

- hechtgebonden asbesth.platen, geschroefd, geen dakleien

 

a.  Verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter bedraagt;

 

b.  verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;

 

c.  verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een vaartuig, voor zover het vaartuig niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter bedraagt.

Ben je er nog?

Heb je netjes een sloopvergunning aangevraagd, krijg je dit. Er is geen enkel excuus om een dergelijke brief aan wie dan ook te sturen. Dit is een absolute minachting van de burger. Doe eens normaal.    

 

Wij herschreven deze tekst. Nogal rigoureus.