Het Laatste Woord

Herschrijving asbest

U heeft op 17 januari gemeld dat u werkzaamheden gaat uitvoeren waarbij u asbesthoudende materialen moet saneren.

 

U mag maximaal 35 m2 hechtgebonden, geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) afvoeren. Voor vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking geldt ook een maximum van 35 m2. De asbesthoudende materialen mogen alleen uit een woonhuis of een bijgebouw van een woonhuis of een vaartuig komen, niet uit een bedrijfspand of bedrijfsvaartuig.